Budaörs értékei

Várjuk azokat a fényképeket és írásokat, melyek segítenek felismerni és megmutatni másoknak is városunk óvandó értékeit, szépségét. Kérjük, hogy a fényképeket és írásokat az ovaros@t-online.hu e-mail címre küldjék.

Lépjen kapcsolatba velünk


Közreműködését, észrevételeit örömmel fogadjuk! Kérjük keressen minket bátran akkor is, ha úgy érzi az óváros óvandó értékei, arculata és jellege veszélyeztetve vannak, és akkor is, ha beruházóként olyan megoldást keres, mely összhangban van a városrész történelmével, és értékeivel.

Mit tettünk eddig?2005 Húsvétjára sokkoló ajándékot hozott a nyuszi a Szabadság út-Stefánia u.-Vasvári Pál u.-Pozsonyi u. –Petőfi Sándor utcai tömbben élőknek: tudomásukra jutott , hogy már részleteiben engedélyezési tervként  kidolgozott  szabályozási   koncepció  van  a  távlati  rendezésére.  A  tervezetben    keskeny terület közepén  sétálóutca  haladt  volna   a  főúttal  párhuzamosan,  ráadásul  többszintes  beépítéssel eldózerolva az útjába kerülő lakóházakat, felszámolva a belső kerteket, zöldterületeket.

 

Az  ott  élők  általános  felháborodása  lakossági  mozgalmat  váltott  ki,  és  8  képviselőt  választottak maguknak, hogy érdekeiket közösen képviseljék. Ez a nyolc bátor, elszánt ember végül is kiküzdötte, hogy a testület nem szavazta meg a koncepciót, segítségükre szakértő bevonását szavazta meg abból a célból, hogy a tervezetbe     a lakossági szempontokat is  beépítsék. A megbízott szakértő Mártonffy Miklós  építész  volt  ,  neki  köszönhető,  hogy   2007.05.14-én   végre  befejeződött  a  lakosság  és  a főépítészi  iroda  egyeztetése  a  lényeges  koncepcionális  kérdésekben  ,  melyet  a  tervezőnek  kellett volna  immár  kidolgoznia.  Ebben  a  szakaszban  alakult  egyesületté   a  lakossági  szerveződés   és
2007. 04. 20-án keltezett az okirat, ami alapján bejegyezték.


Bár  az  egyesület  célkitűzéseiben   számos  egyéb  problémával  is  szeretett  volna  foglalkozni,  az  első időben  mégis  kénytelen  volt  folytatni    azokat   a  küzdelmeket,  amelyek  létrejöttét  az  előzmények előidézték,  hiszen  a  terület  ilyen  mértékű  hirtelen  átalakítása  ingatlanaik  piacképtelenségét  és lakhatásuk teljes ellehetetlenülését eredményezte volna. 2007  októberében  a   Szabadság  út-Stefánia  u.-Vasvári  Pál  u.-Pozsonyi  u.  –Petőfi   Sándor  utcai szabályozás tervezete elkészült, de ahelyett, hogy a közös egyeztetéseken alapult volna,  visszatért a 2005-ös  koncepcióhoz,  megpróbálva  semmissé  tenni  2  év  kemény  lakossági   küzdelmét. 

Újabb hosszas  küzdelmek  árán  2008  januárjában  Kahn  János  képviselő  önálló  indítványaként  benyújtott javaslatok  elfogadásával  a  lakossági  kéréseket   figyelembe  vevő  fordulat  állt  be  és  2008.  IX.16-i dátummal több mint 3 év vita után megszületett a szabályozási terv. Menetközben sikeresen megvívtunk  még egy csatát: a  Szabadság úti Lidl áruház építési lehetőségét akadályoztuk meg.


Általában  egy  adott  célra  született  szerveződés  a  probléma  megoldódása  után  széthullik,  nálunk mégis  másképpen  alakult  a  helyzet.  Az  átélt  viszontagságok  számos  tanulsággal  jártak  a  benne résztvevőknek  és  megerősítették  a  civil  kapcsolatokat,  barátságok,  ismeretségek  teremtődtek.


Ráadásul  a  meglevő  lakosság  érdekeit  figyelmen  kívül  hagyó   szabályozási  elképzelések  tovább folytatódtak. A Szabadság úttól  Északra eső Kossuth Lajos utcai tömb szabályozása ismét bővítette a tiltakozók körét. Változtatási tilalommal és egyezkedésekkel folytatódott ez az ügy , és még mindig nincs végső megoldás, hiszen a készülő új BHÉSZ a területen ismét új problémaforrásokat vet fel. 2009-ben  a  Koszorú  utcai  területen  kellett  a  lakosság  érdekében  egy  újabb  Lidl  épitmény megépíthetősége  ellen  hadakoznunk.  Az  összevásárolt  telkekre  2010  nyarán  született  végzés felfüggesztette az építés lehetőségét. 2012 nyarán zárult le az ügy alakosság megelégedésére.


2010-ben újabb bomba robbant :    A Templom tér és környéke  egyes területeinek rendezésére Uniós támogatást  nyert  el   Budaörs.    A  lakosoknak  bemutatták  azt  a  virtuális  anyagot,  amelyen  saját telkeiken új beépítések álltak  , és lakossági fórumon próbálták meggyőzni  őket   arról,  milyen remek lesz  a  nyakukba  épített  hol  bebámulós-ablakos,  hol   tűzfalas   3  szint  már  megint  a  belső  zöld felszámolásával,  a  100-130  éves  házak   övezte  egyetlen  történeti  értékekkel  rendelkező  uradalmi terület  kellős  közepén  .   Az  érintettek  számosan  beléptek  az  immár  tevékeny  egyesületbe  és  a  mi hathatós  segítségünkkel   kivívtak  egy,    a  Fejlesztési  Bizottság  ülésén  megszavazott  szabályozási tervezetet,  amelyet  aztán  a  mai  napig  nem  léptettek  életbe   és  maradt  a  régi  rendelet.   Azóta  a
módosítási  ügy  holtponton  van,  olyannyira,  hogy  kérésünk  ellenére  nem  került  bele  a  terület tervezete  a   város egészére  vonatkozó  új  szabályozási  koncepcióba.    Az  előzmények alapján  aligha lehet  azt  gondolni,  hogy  a  várakozás oka  egy  tényleges  rehabilitáció  előkészítése  lenne.  Erre  utaló jelek egyáltalán nincsenek. A posta épületet átvette az Önkormányzat    és beköltöztette    az OTP-t.


Vagyis semmi nem változott. Sokkal inkább arról van szó ,  hogy maga a rehabilitáció nem cél még tervezési  síkon  sem.  Amolyan  „múltat  végkép  eltörölni”   szindróma  ez.  Dehát    „Az  élet  nem habostorta” mondá Virág elvtárs .
A  közelmúltban  a  rendeletváltozások  létrehozták  a  partneri  státuszban   való  véleménynyilvánítás lehetőségét  a  szabályozási  tervkészítés  folyamatában.  Egyesületünk  megkapta  ezt  a  jogot,  melyet igyekszünk  a  lakossági  szempontok  érvényre  juttatásában  használni.  Mindazonáltal  éltet  minket  a remény , hogy egy szép napon a városvezetés is belátja, hogy a területek átalakítása nem lehetséges az ott  lakók támogatása nélkül. Kell, hogy az itt lakók  számára is  megoldást nyújtson a koncepció. És az sem ártana, ha a szövegben elmondott frázisok és a lerajzolt valóság összhangban lenne.


A  történeti  értékek  védelmében  szóban  és  írásban  egyaránt  fellépünk,  ezért   jelentettük  meg   kis füzetkénket az Óváros történetéről. Terveink  között  szerepel   egy   helytörténeti  klub   indítása,  a  környék  és  a  város  megismerésére sétákat  szervezünk.  Természetesen  további  terveink  is  vannak,  melyeket  a  jövőben  honlapunkon bocsátunk majd az érdeklődők tudomására.

Budaörs Óvárosáért Egyesület

Telefon: 06 20 417 2580 Postacím: 2040 Budaörs, Pozsonyi u. 4. E-mail: info@budaorsovarosert.hu
Készítette: On-Team Kft www.on-team.hu